Bedrijfskunde kent heel wat invalshoeken : Plug in & find out

zie ook English section: kijken!
"Creativiteit is weinig meer dan het vermogen dingen op een ongewone manier waar te nemen." William James


--------------------------Starten met Creativiteit (herformuleren-shite-leiderschap-tao-Abc-Xyz)
Creativity Explored in Gulliver’s Footsteps, Five creative journeys
Creativiteit van A tot Zen: Inleiding, Creativiteit koan
Het Vanzelf Principe:Voor inleiding klik hier Voor hfst. 13 Chado, , voor 10 ossen & thee,
-------------------------
[ Index herformuleren]
* Van DENKEN IN PROBLEMEN (> de poster) naar DENKEN IN MOGELIJKHEDEN
Herformuleren
(
[ zie herformuleren creaproces])[deel 2 herformuleren met Beelden]

---------------Bedrijfskunde creatief :AQAL-SDi-Change-ethiek-leiderschap-archeype-metafoor---------- Studiehints: tips voor een creatieve studieaanpak.
Associatief denken & veranderen voor bedrijfskunde

De
cultuurdouche voor jaar 1 Technische Bedrijfskunde
Presentatieadvies voor jaar 4 TBK: klik hier

*
CLICK: introductie voor deeltijd technische bedrijfskunde
Overzicht topics
creativiteit en veranderdiagnose Techn.Bedrijfskunde
TRUSTthePROCESS: vertrouwen op samenwerking SHITE

Ethiek:
Introductie TBK-1 - overzicht 9 deugden voor op het werk ; mindmap stakeholders: business ethics; overzicht integrale ethiek ;
10 steps to hold your own - the lucifer effect: Zimbardo
F. Savater: Ethiek voor Amador:
mindmap en ppt.
Vragen over inleiding Spiral D integral (ethiek)
Integral Ethics
toelichting en Opdracht
--------------


Bedrijfskunde door ogen van Leonardo Da Vinci: 2 ppt: 7 aandachtspunten en
vragen hierover. Voor innovatie & Da Vinci zie: Extra’s ABC van XYZ
de weg van vos naar wolf: weg van de wolf
paradigma verschuiving
: van reactief naar pro-actief : coyote

-------------------------psychologie
* Wat is een psychologisch contract? (ppt)
* Wat is je persoonstype ?Een vragenlijst (quaterniteit uitgewerkt door K. Razenberg) .
Wat is je profiel van creatieve probleemaanpak? (test in ABC van XYZ )
teamrollen: test
toelichting zie: Balans in aanpak.
James Hillman over beelden bij creativiteit & presentatie
publicaties & psychologie

-------------------------4-kwadranten benadering - Spiral Dynamics
*verkenning psychologie Freud, Jung, Rogers, Maslow > Ken Wilber
Een integrale psychologie het werk van Ken Wilber
AllQuadrantAllLevels AQAL : zie inleiding psychologie en AQAL ppt
‘ik-wij-het’

AQAL EN SPIRAL DYNAMICS: de combinatie heet SPIRAL DYNAMICS INTEGRAL: kennismaking (ppt) en quick view Integrale visie: ppt

-------------------------introductie van Spiral Dynamics
presentatie voor aftrap project Spiral Dynamics integral
Don E. Beck & Cristopher C. Cowan, Spiral Dynamics (boekbespreking)
Spiral dynamics & integrale ethiek: pdf
Spiral dynamics met organisaties: overzicht (pdf)
Spiral dynamics ‘wMemes & cultuur’: ppt (Alfa, beta & delta)


------------------------- CULTUUR & VERANDERING

Beroepssituaties, een ‘verhaal’ over de bedrijfskundige praktijk:

[deel 1 Inleiding ]; deel 2 PERCEPTIES VAN DE ORGANISATIE ;deel 3 Een virtuele wandeling door een bedrijf

Diverse kanten van cultuur : Cultuur holografisch gespiegeld]
* Fuseren en de betekenis voor de cultuur ;
innovatief ondernemerschap:the great game of business
Tim Smit en the Eden project
en zijn inspiratiebron: Ricardo Semler
door Ch.B. Handy, here

Creatief leiderschap & more in English

Statement of the chairman: overzicht Marks & Spencers vlg. T E O M
mindmap
business ethics
Creatief ondernemerschap

Townsend, Further up the organization
+ Artikel: 3rd degree in leadership, part 1 & part 2

------------------------- Van alles over metaforen----&---veranderdiagnose
Beelden bij organiseren; toepassingen, oefencases, uitwerkingen.
Presentatie van uitgewerkte metafoor (Wie is er met mijn kaas vandoor?)
shite: SeeHear-Invent-Tryout-Experience
Metaphors
: The change agent & sharks
Paradigma's , macht en betekenis zie inleiding

-------------------------kwaliteit
Beknopte toelichting op een aan aantal denkers over kwaliteit
Zeven statistische tools om
kwaliteit te borgen
‘Japanse’ kwaliteit bij oriëntatie, [klik hier]
-------------------------archetypen
: http://www.hanskokhuis.nl/ToelichtingArchetype.html
Warrior, king, lover or magician
test dominant archetype male en
test
dominant archetype female

--------------Gods of Management. Charles Handy klik hier

---------------------boekbesprekingen over bedrijfskundige onderwerpen door en voor studenten

*Do you want to build up your English word power??! [go to Cloze tests ]
[Terug naar Start Index]
of naar creasynth