(concept) vragenlijst rond typologie van C.G. Jung ontwikkeld door K. Razenberg
gebaseerd op "Het principe van de quaterniteit als algemeen denkraam"
K.Razenberg en A. v.d. Bosch, Uitg Damon, Best,1979 ISBN: 90 5573 023 8
----------------------------------------------------------------------------------------------Hieronder vindt u een aantal uitspraken, waarbij U steeds, per uitspraak, moet aangeven wat op u van toepassing is.

1 mensen vinden mij in de regel
a ietwat afstandelijk naar mensen toe
b heel open naar mensen toe

2 ik houd in de regel wel van spannende, uitdagende dingen
a ja
b nee, niet zo

3 als mensen zich niet precies aan afspraken houden, dan irriteert mij dat in de regel behoorlijk
a ja
b nee, niet zo

4 wanneer iets gezegd wordt, dan let ik in de regel meer op:
a "wat" er gezegd wordt
b "hoe" iets gezegd wordt

5 mensen die moeilijk tot een besluit kunnen komen, irriteren mij gemakkelijk
a Ja
b nee, niet zo

6 neemt U een beslissing in de regel meer:
a vanuit het hart
b vanuit het verstand

7 voelt U zich in de regel meer aangetrokken tot:
a praktisch ingestelde mensen
b fantasierijke mensen

8 heeft U op een feestje het liefst
a contact met zoveel mogelijk mensen
b contact met slechts ernkele mensen

9 bent U in de regel meer geïnteresseerd in:
a concrete feiten
b diverse mogelijkheden

10 wil ik iets van iemand leren, dan moet het iemand zijn, die ik graag mag
a ja
b nee, niet zo belangrijk

11 wat geeft U in de regel meer voldoening:
a discussiëren over een onderwerp
b overeenstemming bereiken over een onderwerp

12 wat vindt U in de regel belangrijker:
a rechtvaardig zijn
b meelevend zijn

13 filosoferen over de diepere achtergronden van het bestaan, ligt mij:
a wel
b niet zo

14 ik vind het in de regel moeilijk om iemand kritiek te geven
a ja
b nee

15 alvorens iets te gaan toepassen, wil ik graag eerst goed alle " ins en outs" weten
a ja
b nee

16 ik vind mezelf in de regel eerder
a wat pessimistisch(melancholisch) dan optimistisch van aard
b wat optimistisch dan pessimistisch van aard

17 bij observeren van situaties ben ik in de regel meer gericht op:
a grote gehelen
b specifieke details

18 ik kan in de regel slecht overweg met gesloten, kritische, afstandelijke mensen
a ja
b nee
19 terugkomen op beslissingen irriteert mij in de regel
a behoorlijk
b niet zo

20 mensen vinden mij in de regel meer:
a een dromerig(beschouwend) type
b een "doe" type

21 ik wil in de regel graag vooraf weten waar ik aan toe ben
a Ja
b nee

22 ik vind "in het middelpunt van de belangstelling staan" in de regel
a wel leuk
b niet zo leuk

23 ik ben iemand die niet zo houdt van een huis vol met allerlei snuisterijen
a ja, klopt
b nee, vind ik wel leuk

24 ik vind het in de regel belangrijker om te weten:
a hoe iets werkt, dan waarom iets werkt
b waarom iets werkt, dan hoe iets werkt

25 mensen die het steeds maar over gevoelens hebben, irriteren mij gemakkelijk
a ja
b nee


26 bij het nemen van beslissingen, vind ik het veelal belangrijk om te weten wat voor mij belangrijke personen ervan vinden
a Ja
b nee, niet zo belangrijk

27 bij de keuze van een apparaat vind ik de esthetische vorrngeving minstens zo belangrijk als het nut van het apparaat
a ja
b nee

28 als ik moet kiezen tussen praten en dansen op een feestje, dan kies ik voor:
a dansen
b praten

29 ik vind het in de regel het prettigste als ik van te voren weet of iemand op bezoek komt
a ja
b nee

30 ik heb in de regel snel door of mensen eerlijk zijn of niet
a ja
b nee

31 als ik, wat betreft werk, moet kiezen tussen prettige sociale contacten of helderheid van taken en verantwoordelijkheden, dan kies ik voor:
a prettige sociale contacten
b helderheid van taken en verantwoordelijkheden

32 ik ben in de regel iemand die slecht tegen onenigheid tussen mensen kan
a ja
b nee

33 ik houd er in de regel niet zo van om plotseling met iets nieuws geconfronteerd te worden
a klopt
b is niet zo'n probleem

34 ik vind het belangrijker om de "bedoeling" van een formule te doorgronden dan om een formule te kunnen toepassen
a ja
b nee

35 bij "gevoelige" films krijg ik gemakkelijk tranen in mijn ogen
a Ja
b nee

36 mij interesseren in de regel meer de grote lijnen van iets dan de details
a ja
b nee

37 ik houd er niet zo van als zaken voor meerdere uitleg vatbaar zijn
a ja, klopt
b nee,maakt me niet zoveel uit

38 men vindt mij in de regel eerder
a spraakzaam dan terughoudend
b terughoudend dan spraakzaam

39 ik wil graag concrete resultaten zien van werk
a ja, klopt
b nee, is niet zo belangrijk

40 mijn grote kracht zit in het logisch analytisch (wiskundig) denken
a ja, klopt
b nee, niet zoscoring van vragenlijst van K.Razenberg m.b.t. typologie van
C.G. Jung

gevoelstype
lb,3b,4b,6a,8a,10a,12b,14a,18a,21b,23b,25b,26a,28a,29b,31a,32a,35a,
38a,40b
rationeel-denktype
la,3a,4a,6b,8b,10b,12a,14b,18b,21a,23a,25a,26b,28b,29a,31b,32b,35b,
38b,40a
intuïtief-beschouwend type
2b,5b,7b,9b, 11 a, 13a, 15a, 1 6a, 17a, 19b,20a,22b,24b,27a,30a,33a,34a,36a,37b,39b
pragmatisch-gewaarwordingstype
2a,5a,7a,9a, 11 b, 13b, 15b, 16b, 17b, 19a,20b,22a,24a,27b,30b,33b,34b,36b,37a,39a

bent u meer een gevoelsmatig of meer een nuchter- rationeel type?
ga na hoeveel van de bij het gevoelstype,behorende alternatieven (zie boven) u omcirceld hebt en (ter controle) hoeveel van de bij het rationeel type behorende altematieven (N.B. verschil moet minimaal 4 zijn, en het totaal 20)
bent u meer een intuïtief-beschouwend of meer een pragrnatisch-doe type?
zelfde als boven, maar nu altematieven bekijken behorende bij deze typen.

[Terug naar bedrijfskunde index] [door naar teamrollen]
[
Terug naar Start Index]