verandering --> reactief of creatief ? dezelfde letters EEN ANDERE WERELD  

 

 

Als we aan iets nieuws beginnen bijv. een onderneming, vergeten we wel eens dat de aanpak aangepast moet worden aan wat we willen bereiken d.w.z. veranderen. Wat we willen bereiken zal de aanpak moeten bepalen, want succes in het verleden is geen enkele garantie voor succes in de toekomst. Het kan gemakkelijk lijken, maar is dat zelden. Waarom zouden we veranderen, tot nu toe ging het toch ook goed?! Wel je nog meer manieren weten om ideeĎn de das om te doen? Klik dan hier  snel en kritisch oordelen beperkt kansen   

Serieuze creativiteit helpt om vanuit andere invalshoeken naar de situatie te kijken, niet te snel te oordelen en zo nieuwe mogelijkheden te zien

Naast specialistische vaardigheden hebben we overzicht nodig, zodat we ondanks het bos de bomen blijven te zien. Er is een duidelijk onderscheid tussen creatief denken en innovatie. Creatief denken levert grondstof voor innovatie en innovatie is het eindresultaat van een geslaagd (creatief) denkproces met het goede gevoel dat de uitvoeringsdrang ook zijn voltooiing heeft gekregen.

De Schil van Escher laat zien dat als we de  globale vorm hebben, er nog veel ruimte is om in te vullen.

D.H. Lawrence zei het zo: Below what we think we are, we are something else, we are almost anything.     

 

Dus we kunnen het alllemaal, maar weten niet altijd meer hoe.

 

Anders kijken, dus afwijken van de ‘normale’ manier kan al betekenen dat het probleem verdwijnt of er mogelijkheden zichtbaar worden voor nieuwe kansen; onze horizon is dan verbreed.  Voor meer info over innovatief ondernemen. 

 

Creatief denken maakt mensen vrij, vrij van basisvoorwaarden en vrij van de verplichting aan de concrete uitvoering te moeten denken. En pas als de ideeĎnfase is afgesloten (Try out van SHITE) wordt gekeken naar hoe en wat te doen om het concreet te maken.  En juist die vrijheid kunnen en durven nemen maakt het een rommelig en chaotisch proces.  Een ander hulpmiddel is de 8 baan.

Voor een overzicht in dit rommelige en chaotische organisatieproces met alle ins & outs, ga naar creativiteit in actie en scrol naar : Creactivatie: hoe doen we -HET- ?

Innovatie is juist een kwestie van mensen binden en geld vastleggen, van SWOT-analyses maken, rekening houden met spin-offs, kosten en lasten. De verschillen hebben betrekking op de doelstelling, de samenstelling van de groep, de houding ten opzichte van geld, tijd en management.

In de company spelen beide een belangrijke rol, dat is dus niet gemakkelijk en vereist speciale aandacht.

Meer over samenwerking en de 'go kit' vind je hier.  Een ‘probleem’ kun je herformuleren, door anders te kijken, voor voorbeelden zie:   

 http://www.hanskokhuis.nl/herformulerenIndex.html