publicaties \ publications: the journey continues


Hans Kokhuis
Is the author of several books on creative thinking: the ABC of XYZ (1993,1998,2007), The tao of creativity (2009), Creativity from A to Zen (e-pub 2016) and 'Creazenny looking' (2018), all in Dutch.
For over 30 years he has been coaching students in the art of discovering their creative talents. He worked out his ideas about individual creativeness in workshops and lectures such as associative thinking, innovation, entrepreneurship, change management. His favourite technique is to explore the space between yes/no and 0-1. Creativity is very much about finding the underlying connection in identical differences by looking differently. Like it is difficult to grasp 'in' without 'out', or 'selling' without 'buying'


Hans Kokhuis is auteur en verdiept zich al meer dan 30 jaar in serieuze creativiteit. Serieus en met humor. Tot zijn pensionering docent aan de faculteit Technische bedrijfskunde van de hogeschool Fontys en nu 'retired but not tired”. Zijn focus op creatieve zingeving van verandering werd uitgewerkt in vakken zoals associatief denken, innovatie, ondernemerschap, verandermanagement, groepsdynamica.
BraveNewBooks - Boekwinkels © Hans Kokhuis
E-book: bondig en goedkoop: ¤ 5.
* e-pub: Creativiteit van A tot Zen: Inside the box. juli 2016
Dit boek behandelt anders kijken en creativiteit binnen beperkingen zoals we ‘spelen met de zeven stukken in het tangram’.

Boekwinkels © Hans Kokhuis
** Crea-Zennig kijken: Anders kijken naar creativiteit en zen; Voor korte toelichting zie: CreaZen
‘Creazennig kijken’
combineert CREATIVITEIT en ZEN om anders te kijken. Creativiteit voor de vrije vlucht met open blik voor nieuwe mogelijkheden en Zen om uit het binaire 'ja/nee' denken te stappen. Of/óf denken staat immers haaks op creativiteit. ... en het plezier dat bij creactiveren hoort.

Book shop © Hans Kokhuis
Creativity explored in Gulliver's footsteps.THE SERIES
-5 books so far and still counting-------
"Inside outside, where have I been? Out of my brain on the 5:15." The WHO
Generally speaking books on creativity are of two kinds. Those that tell us how to become creative by changing the situation, and those that tell us to become creative by changing ourselves. Then follows practical advice as to the ways and means in which creativity may be attained.
This series does not want to do either! By our very nature we are creative but more or less unaware of that. So instead of giving lots of practical advice, it questions our routine ways of looking and interpreting the world. By way of many different viewpoints, anecdotes and metaphors it aims at 'YOU opening up YOUR mind' to your personal creativeness. It is the up to you to decide if you will 'unlock' it. Be it outside the box, inside the box, within or without the box, any way will do as long as it is your way.

-------------------------------

For an overview of some subjects check the pdf: creativity explored. [pictures with a presentation so an impression and no more!] for more presentations go to: diverse presentaties leiderschap etc.

** A friendly and effective way of evaluating group processes: the Rogers Evaluation
*** Introduction on CREATIVITY: presentation for TEC Pulsed November 5th, 2018


* Extra’s bij Het ABC van XYZ, creativiteit in praktijk en theorie. VU Uitgeverij Amsterdam 2000; isbn 90-5383-682-9
* Tao van Creativiteit; De inleiding: Nederlandstalig; Engelstalig*
Vanzelf-Principe: Inleiding, Creativiteit koan
* Voor hfst. 13 Chado, , voor 10 ossen & thee, klik hier.
* Creativity explored in Gulliver's (in English) In Gulliver’s Footsteps
* Scenario's voor Kennisomgevingen: Google Books

------------

Bij serieuze creativiteit is je denkhouding het belangrijkste, de jungiaanse psychologie biedt een aantal interessante handvatten zoals archetypen:
* Wat is je dominante Archetype ? (Warrior, king, lover or magician) Quiz; ; Meervoudige Intelligenties; Inleiding op paradigma’s; 35 ‘Idea Killers

----------- presentaties----------------------------

Het creatieve proces als hefboom voor verandering: 8-baanSHITEentoelichting.pdf

4 principes theeceremonie en creatieve proces:
chadocreativeprocess.ppt.pdf

Verslag van creatieve kijk op onderwijs: creatief
OnDERWIJS20112014DEF.pdf

Het geluid van the black cat, ongelukkig leiderschap etc.:
inleidAlgeCreativiteit.pdf

Presentatie over sandwich theorie, zero sum, diamonds:
Youngprofessionalsppt.pdf

Mindmapping verduidelijkt met beelden:
mindmap10xbeelden.pdf

Hoe zijn de intelligenties bij jou? meerv. intelligenties ABC-XYZ.pdf


Hoe je creativiteit kunt zien: 6 perspectieven (J. Hillman)
Over de paradoxen in de creatieve persoonlijkheid (M. Csikszentamihaly)
Vergeten ?? is dat ergens goed voor!? ‘vergetende organisatie’ klik hier;
Organisaties kunnen “bezielend” zijn of “zielig”, voor een verkenning over de emotionele toestand van organisaties: De Ziel.ppt;
Manfred Kets de Vries spreekt ook over neurotische organisaties
Voor een presentatie over “bureaucratie klik hier.
Omgaan met problemen: Gaia & Ouranos (Cultuurkenmerken vanuit Griekse mythologie)
lion & 10 ossen
(Bewustwording van zelf :Van Morrison & Zen);

---------Integrale Visie--- spiral dynamics------

Changing consciousness, a dialogue by D.Bohm & M. Edwards: Hoe wij denken en omgaan met verandering: aard van denken
* Scenario's voor Kennisomgevingen, O.G.Foks,H.Hofman,J.H.Kokhuis, Van Gorcum, isbn 90-232-3570-3 (voor
uitbreiding/toelichting hfst. 4 zie> Een integrale psychologie , het werk van Ken Wilber Meer presentaties over toepassing en achtergrond van deze integrale benadering staan hieronder om te downloaden.
a) inleiding hoe
vanuit 4 invalshoeken te kijken bij change vier kwadranten (AQAL) en als pdf-document
b) De achtergrond van de 4 kwadranten: ‘the big three’, de wijze waarop Wilber deze probeert te integreren. [ik-wij-het] en [ik-wij-het-hetten]
c)
De moeilijkheid om open te kijken; na identificatie komt differentiatie: twee presentaties over waarom dit zo moeilijk kan zijn. DIFFERENTIATIE deel 1 ( de ontwikkeling van de EGO & PERSONA, De ZIEL, onderscheid tussen mens & dier en
d)
DIFFERENTIATIE deel 2 (ego ontwikkeling)
Beide presentatie zijn ook beschikbaar in pdf.
differentiatie1.pdf & differentiatie2.pdf

[Ga naar bedrijfskunde index] [go to English Index] [Back to first entry of this site]
[ naar Index herformuleren] [Terug naar Start Index] [naar OverzichtWorkshop]