publicaties

Hans Kokhuis is auteur en verdiept zich al meer dan 30 jaar in serieuze creativiteit. Tot zijn pensionering docent aan de faculteit Technische bedrijfskunde van de hogeschool Fontys en nu 'retired but not tired”. Zijn focus op creatieve zingeving van verandering werd uitgewerkt in vakken zoals associatief denken, innovatie, ondernemerschap, verandermanagement, groepsdynamica
** Creazennig kijken: Anders kijken naar creativiteit en zen; isbn 9789402172850. maart 2018. Brave New Books korte toelichting CreaZen
Als je ziet wat iedereen ziet en niets anders ermee kunt doen, ben je gevangene van je omgeving. Creazen parachuteert je naar originele gezichtspunten en handvatten om zo de 'flow' te vinden waar je verandering kunt meesturen. Creazennig' kijken combineert CREATIVITEIT en ZEN om anders te kijken. Creativiteit voor de vrije vlucht met open blik voor nieuwe mogelijkheden en Zen om uit het binaire 'ja/nee' denken te stappen. Of/óf denken staat immers haaks op creativiteit. Het laat zien hoe 'gissen en missen' helpt om te anticiperen op de gevolgen van de grote en kleine veranderingen die nu plaats vinden... en het plezier dat daarbij hoort.
* e-pub: Creativiteit van A tot Zen: Inside the box. Uitgever: Brave New Books - Bol.com. isbn 9789402151626 juli 2016• EPUB met digital watermerk
Creativiteit gaat vooral over psychologische bereidheid om anders te kijken. Dit boek gaat over hoe we het creatieve instinct toepassen of ‘kunnen spelen met de zeven stukken in het tangram’. Hoe ik omga met verandering en mijn eigen talenten kan benutten. Recht op je doel afgaan zonder oog voor context en verschillende ideeën werkt niet; wel gissen en missen. Er is de creatieve weg van dogma naar openheid en creatieve factor om origineel en authentiek met het onverwachte om te gaan.
* Extra’s bij Het ABC van XYZ, creativiteit in praktijk en theorie. VU Uitgeverij Amsterdam 2000; isbn 90-5383-682-9
* Tao van Creativiteit; De inleiding: Nederlandstalig; Engelstalig*
Vanzelf-Principe: Inleiding, Creativiteit koan
* Voor hfst. 13 Chado, , voor 10 ossen & thee, klik hier.
* Creativity explored in Gulliver's (Engelstalig) Footsteps
* Scenario's voor Kennisomgevingen: Google Books

------------

Bij serieuze creativiteit is je denkhouding het belangrijkste, de jungiaanse psychologie biedt een aantal interessante handvatten zoals archetypen:
* Wat is je dominante Archetype ? (Warrior, king, lover or magician) Quiz; ; Meervoudige Intelligenties; Inleiding op paradigma’s; 35 ‘Idea Killers

----------- presentaties----------------------------

Het creatieve proces als hefboom voor verandering: 8-baanSHITEentoelichting.pdf

4 principes theeceremonie en creatieve proces:
chadocreativeprocess.ppt.pdf

Verslag van creatieve kijk op onderwijs: creatief
OnDERWIJS20112014DEF.pdf

Het geluid van the black cat, ongelukkig leiderschap etc.:
inleidAlgeCreativiteit.pdf

Presentatie over sandwich theorie, zero sum, diamonds:
Youngprofessionalsppt.pdf

Mindmapping verduidelijkt met beelden:
mindmap10xbeelden.pdf

Hoe zijn de intelligenties bij jou? meerv. intelligenties ABC-XYZ.pdf


Hoe je creativiteit kunt zien: 6 perspectieven (J. Hillman)
Over de paradoxen in de creatieve persoonlijkheid (M. Csikszentamihaly)
Vergeten ?? is dat ergens goed voor!? ‘vergetende organisatie’ klik hier;
Organisaties kunnen “bezielend” zijn of “zielig”, voor een verkenning over de emotionele toestand van organisaties: De Ziel.ppt;
Manfred Kets de Vries spreekt ook over neurotische organisaties
Voor een presentatie over “bureaucratie klik hier.
Omgaan met problemen: Gaia & Ouranos (Cultuurkenmerken vanuit Griekse mythologie)
lion & 10 ossen
(Bewustwording van zelf :Van Morrison & Zen);

---------Integrale Visie--- spiral dynamics------

Changing consciousness, a dialogue by D.Bohm & M. Edwards: Hoe wij denken en omgaan met verandering: aard van denken
* Scenario's voor Kennisomgevingen, O.G.Foks,H.Hofman,J.H.Kokhuis, Van Gorcum, isbn 90-232-3570-3 (voor
uitbreiding/toelichting hfst. 4 zie> Een integrale psychologie , het werk van Ken Wilber Meer presentaties over toepassing en achtergrond van deze integrale benadering staan hieronder om te downloaden.
a) inleiding hoe
vanuit 4 invalshoeken te kijken bij change vier kwadranten (AQAL) en als pdf-document
b) De achtergrond van de 4 kwadranten: ‘the big three’, de wijze waarop Wilber deze probeert te integreren. [ik-wij-het] en [ik-wij-het-hetten]
c)
De moeilijkheid om open te kijken; na identificatie komt differentiatie: twee presentaties over waarom dit zo moeilijk kan zijn. DIFFERENTIATIE deel 1 ( de ontwikkeling van de EGO & PERSONA, De ZIEL, onderscheid tussen mens & dier en
d)
DIFFERENTIATIE deel 2 (ego ontwikkeling)
Beide presentatie zijn ook beschikbaar in pdf.
differentiatie1.pdf & differentiatie2.pdf
Meer over zen


* Anders kijken naar creativiteit en zen; inkijk

[Ga naar bedrijfskunde index] [go to English Index] [Back to first entry of this site]
[ naar Index herformuleren] [Terug naar Start Index] [naar OverzichtWorkshop]