Reactief en Creatief, dezelfde letters/ een andere wereld!


Elke puzzelaar kent het; het is de clou van een mop: het logische vervolg omdraaien of een onverwachte wending geven, misschien zelfs een ander paradigma vinden. Het is ook een creatieve techniek om nieuwe mogelijkheden te vinden. Klik hieronder op een van de onderwerpen om een idee te krijgen.

*
64 manieren om anders te kijken WHACK PACK & shite, herformuleren met LOL en app !
* Hefbomen voor verandering: creatief proces met shite & Whack pack en Kneedbare Geest

*
Teamwerk en shite

*
A bid for vision: creatieve proces deel 1 [ zie herformuleren creaproces]
*
A bid for vision: METAFOREN in de praktijk deel 2 [herformuleren met Beelden]

* Anders kijken en de creatieve persoonlijkheid
* Anders organiseren: een
virtuele organisatie

* Anders Ontwerpen: bed & breakfast -> Bèd & Botram
* een
blauwe oceaan i.p.v. rood.

*Clownerie en Anders Kijken ?!
*
Creatief Tenten bouwen;
de wereld als een tent, een metafoor
* Creativiteit,meer dan problemen oplossen
kunstzinnig uitstapje met David Hockney

* De vos en onze
schaduwkant

* Drie soorten efficiency, beschreven door C.B. Handy
* Herformuleren bij
verlies
* Het holografisch
paradigma,
(met experiment van D. Bohm)

* Het kan
ook anders (ook al heel lang geleden)
* In de leer bij de natuur; wat is schoon?
Dinergy
* Herformuleren van
studieaanpak..Hoezo! ?
*
Je eigen stijl kennen.....monochronisch of polychronisch zoals Umberto Eco?
*

* Lateraal denken,
herformuleren volgens De Bono
* Loskomen van het probleem: kunst en vakantie
* Metaforen: communiceren met beelden

* Stap voor stap: Herformuleer de 100%
verandering
*
The great Game of Business

[Terug naar
Start Index] [Door naar publicatieoverzicht] [ Door naar Index boekbesprekingen] [Door naar bedrijfskunde index] [go to English Index]