Ook bij verlies van een dierbare is herformuleren een manier om zin aan een verder leven te geven.

Waarom voelen we verlies elke dag,
elke minuut, in het begin ?
Waarom voelen we geluk pas als we het verloren hebben ?
Sinds ik mijn geliefde heb verloren
& toch weer nieuwe liefde heb gevonden
voel en wil ik beiden voelen elke dag...
Ik wil niet slapen ‘ and there is no place I am going to’.

Nawoord (bij het VanzelfPrincipe) Creativiteit van A tot Zen: Inleiding, Creativiteit koan
Het Vanzelf Principe:Voor inleiding klik hier Voor hfst. 13 Chado, , voor 10 ossen & thee,

Voor mij heeft het vanzelf-principe een diepere betekenis gekregen: Wilma is overleden op 12 maart. Alles is anders, de zonneschijn en de regen. Het afscheid betekent dat ik een nieuw begin moet maken.

Als je de stok uit het water trekt sluit het gat zich onmiddellijk.

De zachte, vloeibare staat van water heb ik nog niet bereikt. De schok heeft verstijfd en de andere kant van water: een ijzige toestand maakt dat ik veel pijn voel in het gat dat is ontstaan. Terugkomen bij onze warmte moet me zacht maken. Daarom dit nawoord.
Dit boek is niet van mij alleen, het is van ons samen en het wordt me vooral nu tijdens deze moeilijke fase van zoeken, vinden en loslaten, duidelijk hoe belangrijk haar bijdrage is geweest: het levende voorbeeld.

Steeds duidelijker ontvouwen zich de contouren van het vanzelf-principe; wat telt is waar je mee begint. Als dat eerlijkheid is, dan is het niet onmogelijk om juist de kansen in de crisis te pakken, zonder bewuste keuzes maar gewoon vanzelf. De onbewustheid van de ziel wordt dan geprikkeld door ideeën en verbeelding en dat geeft energie die zijn oorsprong vindt in gemoedsrust.

De toekomst overvalt ons en te grote fixatie met het verleden verhindert onze aanwezigheid in het hier en nu. Dan maken we geen gebruik van onze creatieve vermogens maar verstarren en zien niet wat onze weg is. De volle kop is niet bruikbaar.....

De wereld wordt altijd zonder inspanning in stand gehouden.
Zodra er inspanning is, is de wereld niet in stand te houden.
Lao Tse

Zoals ik creativiteit heb gezien betekent het vooral rust nemen om te kijken naar onze diepste zelf: de ziel en die houdt van verrassingen. Dan gaat omgaan met verandering vanzelf. Bezieling maakt ons groter en dieper wanneer we de chaos en leegten doorleven. Dan ontplooien we ons door dingen te laten gebeuren, ontstijgen we louter functionaliteit en creëren we een leven en omgeving met ziel.

Indien gij de geest van de dood aanschouwen wilt,
open dan wijd uw hart voor het lichaam des levens.
Want leven en dood zijn één, zoals de rivier en de zee één zijn.
Khalil Giibran

Eindhoven
Mei 1994


Onderstaand gedichten geven hier een mooi beeld van;


Do not stand at my grave and do not weep
I am not there, I do not sleep.
I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am the gentle autumn’s rain.
When you awaken in the morning’s hush,
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry;
I am not there, I did not die.

Anonymous

Wanneer ik morgen dood ga
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield
Vertel het aan de wind
die in de bomen klimt
of uit de takken valt
hoeveel ik van je hield


Vertel het aan een kind
dat jong genoeg is om het te begrijpen
Vertel het aan een dier
misschien alleen door het aan te kijken
Vertel het aan de huizen van steen
vertel het aan de stad
hoe lief ik je had


Maar zeg het aan geen mens
ze zouden je niet geloven
Ze zouden je niet willen geloven
dat alleen maar een man
alleen maar een vrouw
dat een mens een mens
zo lief had als ik jou

Hans Andreus


[Terug naar Index herformuleren] [Terug naar Start Index]