hefboom voor verandering

droppedImage.pict droppedImage.pict droppedImage.pict droppedImage.pict

     seehear     invent   try out   experience

De “ja-maars” positief ingezet !

De meesten van ons kennen de frustratie als we met goede ideeën bezig zijn. Dikwijls krijgen de ‘doemdenkers’ en ‘zwarte hoeden’  de overhand en wordt er vooral gewezen op de onmogelijkheid en onhaalbaarheid van zo’n ‘prachtig’ idee.

droppedImage.pict Als u die ‘ja-maars’ herkent dan kent u de paradox: Een echt nieuw (innovatief) idee lijkt per definitie onmogelijk anders zou het niet echt nieuw zijn!

Voorkom dus de creadox:

benoem het probleem, bedenk zoveel mogelijk ideeën en doe vervolgens wat je normaal gesproken zou doen !

Wat helpt is een proces dat je kunt vertrouwen om dat kwetsbare idee te onderzoeken en te koesteren. Mogelijk is onze behoefte aan consensus de oorzaak van het gebrek aan tijd dat we nemen om meerdere kanten (=divergentie & convergentie) te kunnen beoordelen en om te gaan met verschillende gezichtspunten. We willen graag dat alle neuzen dezelfde kant op staan.Dat is ook mooi, maar dan liever dezelfde kant op in het proces en niet voor de inhoud!

Deze workshop behandelt het creatieve proces in 4 stappen met gebruikmaking van de 4x 16 kaarten uit het Whack Pack van Roger van Oech (ook als app !), een boeiende werkwijze om paradigma’s te doorbreken en met plezier te kunnen samenwerken.

  zwerm.jpg Alle neuzen dezelfde richting in …?

Deze metafoor lijkt volgens mij veel op marcheren! En minder geschikt om professionals mogelijkheden te geven om goed samen te werken. We kunnen wel hetzelfde willen, maar de manier waarop (=divergentie) is dikwijls heel verschillend!! En dat kan beter ‘gevangen’ worden in een proces dat alle verschillen en talenten gebruikt: Whack Pack in combinatie met sh i t e - proces zal bruikbare ideeën opleveren en verandering aantrekkelijk maken. . Zie   http://www.hanskokhuis.nl/whackpack/  

De KNEEDBARE GEEST , hefbomen

droppedImage.pict

www.creasynth.nl/deKneedbareGeest.html

Gedachten veranderen voortdurend, vooral bij jonge mensen, en totdat we doodgaan, kunnen we dit proces niet stoppen. Maar sommige ideeën ontwikkelen zich op zeer jonge leeftijd en bieden verrassend hardnekkig weerstand tegen verandering. Waar het bij 'psychochirurgie' (d.i. gedachteverandering) om gaat, is de veranderingen aanvaarden die hoe dan ook zullen plaatsvinden, erkennen dat bepaalde andere veranderingen onmogelijk zijn en je pogingen concentreren op gedachteveranderingen die belangrijk zijn en zich niet spontaan zullen voordoen, maar die met voldoende inspanning en motivatie tot stand kunnen worden gebracht. Met deze algemene visie op gedachteverandering als achtergrond heeft Howard Gardner een aantal cruciale dimensies geformuleerd. Die kunnedroppedImage.pictn dienen als controlelijst als je mogelijkheden tot gedachteveranderingen in overweging neemt : wanneer Ratio (vaak ondersteund door onderzoek ), bekrachtiging door meervoudige vormen van representatie , werkelijke gebeurtenissen , weerklank en middelen allemaal in één richting wijzen - en weerstanden geïdentificeerd en met succes bestreden kunnen worden is er kans op succes. Omgekeerd is het onwaarschijnlijk dat gedachteverandering optreedt - of geconsolideerd wordt - als er sterke weerstanden zijn en de meeste andere hefbomen ontbreken.