mind mapping & werken met beelden

Het verwerken van gegevens tot relevante informatie is een van de moeilijkste opgaven in de beroepsuitoefening. Het selecteren vooraf heeft altijd het gevaar in zich dat belangrijke informatie wordt gemist, je weet immers pas of het interessant was als je het hebt gelezen of

begrepen. De cursus duurt minimaal één dagdeel en maximaal 14 uur
"Er voor gaan" vereist methodiek, goede bedoelingen zijn niet voldoende!
gegevens verwerken tot informatie
Informatie is iets anders dan gegevens! Om effectief en efficiënt gegevens te ordenen tot informatie zijn beelden een onmisbare en tegelijk te weinig systematisch gebruikte manier. In deze cursus zal zowel
(1) ordening van informatie voor eigen gebruik als voor
(2) communicatie met derden behandeld worden.
Uitgangspunt is activeren van de ongebruikte mogelijkheden van de hersenen om informatie te ordenen met beelden. Wij doen namelijk voornamelijk een appèl op de linkerhersenhelft (logica). Als we beiden hersenhelften optimaal benutten maken we gebruik van synergie: de som van samenwerkende delen is meer dan een optelling van de afzonderlijke delen.

Werken met beelden activeert vooral de rechterhersenhelft. Samenwerking van linker- en rechterhelft: structuur en beelden, logica en intuïtie, digitaal en analoog, analyse en droom, taal en kleur maakt een ijzersterke synergetische verbinding.

Doel
(1) Effectiever, sneller en overzichtelijker aantekeningen maken betekent meer leren en beter gebruik maken van de beschikbare hulpbronnen. Deze techniek ook bekend onder de namen: mind mapping (ontwikkeld door Tony Buzan), rijke tekening en brain writing, combineert het beste uit de traditionele aantekeningstechniek, zoals sleutelwoorden kiezen, markeren, mini-samenvattingen met kleuren, plaatjes, ruimtelijke tekeningen en symbolen.
Deze techniek kunt u gebruiken bij:
- het maken van een opzet voor een brief, rapport of voorstel;
- het overzichtelijker maken van gedachten en informatie;
- het leren van talen;
- informatief lezen en luisteren;
- het maken van aantekeningen bij besprekingen, cursussen, interviews, enz.;
- het samenvatten van een boek, een lezing;
- het plannen van een projekt, vergadering, een verkoopgesprek, uw agenda;
- de aanpak van probleemsignalering en probleemoplossing;
- brainstorming;
- geheugentraining.
Communiceren met beelden
Deze cursus is gecombineerd met mind mapping. Indien echter vooral omgaan met organisatieverandering beoogd wordt is de cursus: Werken en spelen met metaforen aan te bevelen


Het gebruik van beelden en beeldspraak, ook bekend als metaforen, helpt om doelgericht te communiceren met een opdrachtgever, problemen te analyseren, verbeteringen te introduceren en visie te ontwikkelen a.h.v. concrete doelstellingen.

Doelgroep
Mensen die te maken hebben met informatieverwerking in beroepsuitoefeing of privé en studerenden en onderwijs-gevenden. Kortom allen die hun informatieverwerking willen verbeteren.
Slechts waargenomen problemen proberen op te lossen levert meestal nieuwe problemen op. Goed ‘beeldend’ kijken schept nieuwe mogelijkheden.

Vergelijk de organisatie eens met een zwerm vogels!

Met een computersimulatie probeerde de wetenschapper Craig Reynolds te ontdekken hoe zo’n zwerm of vlucht vogels ontstaat (hij noemde ze ‘boids’). In zijn boek Complexity beschrijft M. Mitchell Waldrop de drie eenvoudige regels die tot het ontstaan van een zwerm leiden:
1 Elke boid probeerde een minimale afstand te bewaren tot andere voorwerpen in de omgeving, met inbegrip van de andere boids.
2. Het probeerde dezelfde snelheid aan te houden als de boids in zijn omgeving.
3. Het probeerde te bewegen naar een waargenomen centrum van de grootste concentratie boids in zijn omgeving.

Het opmerkelijke is, zo merkt Waldrop op, dat geen enkel commando aangaf: ‘Vorm een zwerm’.
Het ontstaan van de zwerm komt van ‘bottom-up’.
Hoe verspreid Reynolds zijn simulatie ook startte, altijd ontstond een zwerm, die soms zich zelfs opdeelde en aan twee kanten langs een obstakel heen vloog, waarna het weer één zwerm werd.

Inhoud
Als gestart wordt met een duidelijk beeld zal dit kunnen dienen als uitgangspunt voor probleemanalyse en probleem-oplossing. Bijvoorbeeld om een beeld te krijgen van een bepaalde bedrijfscultuur kan het verstandig zijn de opdrachtgever te vragen: als u zich uw onderneming eens als een dier voorstelt, welk dier zou dat dan zijn? Daarnaast is de vraag interessant: wat zou u zelf voor een dier willen zijn? Dit soort vragen geeft vaak een verbluffend inzicht in hun visie op de bedrijfsorganisatie. Het is ook een nauwelijks bedreigende manier om achter de aard van de bedrijfscultuur te komen.
‘Je kop in het zand steken is géén goed recept voor een lang bedrijfsleven.’
Dit is een voorbeeld van een metafoor waarbij de struisvogeltaktiek gebruikt wordt om een duidelijk beeld te geven. Allemaal zaken die helpen de echte problemen te lokaliseren, alvorens naar oplossingen te gaan zoeken.