Je eigen stijl kennen.....monochronisch of polychronisch

...”Antropologen maken, zegt Umberto Eco, onderscheid tussen monochronische en polychronische volkeren. 'Het schijnt dat Duitsers monochronisch zijn en Italianen polychronisch, al ken ik in beide volken talloze bewijzen van het tegendeel. Een monochronisch karakter kan maar een ding tegelijk doen, een polychronisch moet verschillende dingen op hetzelfde moment doen. Ik ben bij uitstek polychronisch van aard. 'Daarom heb ik een principe. Als ik twee dingen te doen heb, waarvan het ene urgent is en het ander wel uitstel kan velen, dan doe ik eerst het minst urgente. Het geeft me het plezier van het overspel: ik doe niet wat ik geacht word te doen, maar ik doe iets voor mijn plezier - en dat helpt me naderhand ook dat andere te voltooien. En zelfs vlugger.
'Zo komt het dat ik, wanneer ik met bepaalde onderwerpen bezig ben voor een roman, ik die onderwerpen ook meeneem naar mijn academische werk. Toen ik in de jaren 1977 tot 1981 De naam van de Roos schreef, was ik tegelijkertijd bezig met een boek over vertelstructuren. Ik besefte toen niet dat ik op twee verschillende manieren met dezelfde obsessies bezig was. Dat heb ik pas later van mijn critici en mijn lezers begrepen.”...

Uit: interview met Umberto Eco door Michaël Zeeman, 28/04/01 De Volkskrant

Terug naar herformuleren index
Ga terug naar Start Index