Link met Fontys Filosofenweb

If we observe things from the point of view of their differences, liver and gall are as unlike as Chu and Yueh. If we see that which is the same in all things, then the 10 000 things are one.
Chuang Tzu


Hier geef ik een filosofisch geörienteerde routekaart van onderwerpen die inspiratief kunnen zijn, als we oog hebben voor de overeenkomsten.
Ik wens u veel inspiratie en houd me aanbevolen voor tips.


Deze site geeft vooral informatie over creativiteit en heeft in die zin veel raakpunten met filosofie, want creativiteit is echt veel meer dan dan een ‘x’-stappenprogramma of een trucendoos. Ik zie het als een manier om zin te geven aan je leven, en die zijn er heel wat: zie de 6 voorstellingen van creativiteit van James Hillman. Creativiteit is geen functie op zichzelf maar een instinct dat tot uiting komt in de houding ( C.Jung; de andere vier zijn: honger, sexualiteit, behoefte aan activiteit en reflectie) en dat betekent dat het tot ontwikkeling komt naar gelang de behoefte die gevoeld wordt. Het is een menselijke eigenschap die we ieder op onze unieke wijze invullen, mede afhankelijk van onze voorkeursfunctie: denken-voelen-waarneming-intuïtie.Fontys-collega Drs. K.Razenberg heeft hier een test voor gemaakt. Daarnaast is de Zeitgeist /cultuur en het collectieve onbewuste met zijn Archetypen > klik hier]. Door de omstandigheden waarin we opgroeien, door karakter en temperament en onze ‘oriëntatie’. Erich Fromm onderscheidde de Nonproductieve oriëntaties en de productieve oriëntaties. Daarnaast zijn er verschillende foci: het preventiefocus (vooral dingen willen voorkomen) en het promotiefocus (enthousiast dingen scheppen).
Genoeg onderwerpen dacht ik om filosofisch geïnteresseerden te boeien.


De Tao te Ch’ing, heeft mij geïnspireerd tot een Tao van creativiteit .
Als student van thee vind ik veel rust en inspiratie in deze vorm van zen: Chado,
Het ZENverhaal van de 10 ossen heeft mij verleid om dit aan de weg van thee te koppelen: 10 ossen & thee,

Bij de door studenten gemaakte boekbesprekingen beveel ik van harte aan: o Herman de Dijn, De herontdekking van de ziel; o Keshavan Nair: Waarde(n)vol Leiderschap ; Waardevol...[2] ; beknopt; [ Index boekbesprekingen]

Anders kijken: herformuleren ;

Bij [ publicatieoverzicht] vindt u meer informatie over het werk van de bewustzijnsfilosoof Ken Wilber: Een integrale psychologie, Meer presentaties over toepassing en achtergrond van deze integrale benadering staan daar om te downloaden. hier geef ik:
a) Een inleiding op de [
vier kwadranten] ( een toepassingsgerichte powerpoint presentatie over hoe vanuit 4 invalshoeken te kijken bij verandering )
b) De achtergrond van de 4 kwadranten: ‘the big three’, de wijze waarop Wilber deze probeert te integreren. Ik-Wij-Het-Het, Ik - wij - het

En als u verder wilt kijken: [Ga naar homepage] Elke week een ander citaat voor Inspiratie: zie citaten