CITAAT VAN DE WEEK
for more quotes in English ----

zie ook blog bij Creativiteit van A tot Zen, Inside the box

..”We are of the earth
To her we do return
The future is inside us
It’s not somewhere else” ..

Radiohead; the numbers


voor de inspiratie is er elke week een ander citaat,

klik hier voor overzicht eerdere citaten ------

Laten we een open oog hebben voor
de perfectie van goed genoeg.
Ian Clemens
------
creativiteit krijgt geen kans als
we grenzen respecteren en
verschillen proberen af te schaffen.

-----
Tijd,
is de manier
waarop de natuur geregeld heeft
dat niet alles tegelijkertijd gebeurt.

-------
‘’Het werk van de vervolmaking vindt niet uitsluitend z’n beloning in het werkstuk, maar ook in de werker: al vervolmakend vervolmaakt hij zichzelf.”


Georges Roditi [De geest van volmaaktheid]


Amada schudde zijn hoofd.
‘Wie zei ook alweer dat
“de grootste verrassing die een mens overkomt de ouderdom is”
?’
----------
’Zulke dagen heb je af en toe ook,’ zei ik.
‘Soms pakt de tijd dingen af, en soms geeft de tijd je iets.
Het is heel belangrijk om de tijd aan je kant te krijgen.’

Haruki Murakami (De moord op commendatore)

----------


“Iedere machine, techniek of organisatievorm die economisch in staat is de mens te vervangen, doet dat ook inderdaad, zonder acht te slaan op de verlangens van de mens. Dit is niet noodzakelijkerwijs slecht, maar om dat te doen zonder acht te slaan op de verlangens van de mens is onrechtvaardig. Zonder de veranderingen in het menselijke levenspatroon die eruit kunnen voortkomen, te overwegen, worden voortdurend nieuwe machines, nieuwe organisatievormen en nieuwe manieren om nog doelmatiger te zijn, ingevoerd. Dat te doen zonder de effecten op het menselijk levenspatroon te overwegen is onrechtvaardig.

Kurt Vonnegut (uit: De grote pianola 1952)
Hui Zi zei tegen Zhuang Zi: 'Wat jij vertelt is nutteloos!'
'Alleen met hen die het nutteloze begrijpen heeft het zin om over wat nuttig is te praten,' zei Zhuang Zi. 'hemel en aarde zijn overal weids en groots, maar een mens gebruikt van al die ruimte slechts zo veel als nodig is om zijn voet op te zetten. Maar als je alle grond die buiten zijn voetstappen ligt van hier tot aan de Gele Bronnen zou weggraven, zou hij er dan gebruik van kunnen maken?'
'Nee, dan was het nutteloos,' zei Hui Zi.
'Dan heb je nu begrepen wat het nut van het nutteloze is!' zei Zhuang Zi.

Zhuang Zi, de volledige geschriften. Vertaald en toegelicht door Kristofer Schipper.

-----------
“The art of teaching
is the art of
assisting discovery.”


Mark van Doren
------

“Als we de situatie niet meer kunnen veranderen,
worden we uitgedaagd onszelf te veranderen.”

Victor Frankl
-------

--”Als we beginnen met zekerheden, eindigen we in twijfels;
maar als we beginnen met twijfels, en er geduldig bij zijn,
zullen we eindigen met zekerheden.

Sir Francis Bacon

-------

...”Waaruit volgt. dat mensen, die door de Rede worden beheerst. d.w.z. mensen die onder leiding van de Rede hun belang nastreven, niet voor zichzelf begeren wat zij ook niet van de overige mensen verlangen, en dus dat zij rechtvaardig, trouw en eerlijk zijn.” ....

Spinoza, Ethica. opmerking bij stelling 18.

------------

'De onzekerheid bij de moderne werknemer is groot. Hij heeft het gevoel niet tot zijn recht te komen, voelt zich verloren en soms zelfs vernederd.
Maar een van de kenmerken van flexibele organisaties is dat de bazen sneller van baan veranderen dan de ondergeschikten. Waardering krijgen is dan veel moeilijker,
want je wordt aangenomen door de ene baas en voor je het weet zit er een nieuwe met andere verwachtingen.

Richard Sennett The Corrosion of Character (2000 !!)

--------

“Je kunt kennis niet scheiden van contact met de grond. Eigenlijk kun je niets scheiden van contact met de grond. En dat contact met de echte wereld ontstaat via skin in the game :

blootgesteld worden aan de echte wereld.”
----

“Net zoals het uitgangsprincipe van heelmeesters is : geen schade te berokkenen, zo zullen wij betogen dat degenen die zelf geen risico nemen,
nooit betrokken mogen worden in beslissingen.”


N.N. Taleb, voorwoord Skin in the game INCERTO
---- -----N.N. Taleb. uit . skin in the game
---------
---------
----

In 1988 schreef Kurt Vonnegut een brief met 7 aanwijzingen aan de lezers van 2088, bedoeld om te helpen om de rampen te voorkomen, die zo duidelijk te voorzien waren:
1. Verminder en stabiliseer de bevolking
2. Stop met het vergiftigen van lucht, water en grond
3. Stop met alle voorbereidingen voor oorlog en begin met het oplossen van de echte problemen.  
4. Leer je kinderen - en als je toch bezig bent, ook jezelf - hoe je op een kleine planeet kunt wonen zonder die te vernietigen.                   5. Stop te denken dat wetenschap alles kan oplossen als je er maar trillion dollar (of euro) in stopt.                                                     6.  Stop te denken dat je kleinkinderen OK zullen zijn, hoe verkwistend of vernietigend je ook bent, omdat ze altijd in spaceships naar een nieuwe leuke planeet kunnen gaan.  
7. En zo voort. Of anders ....

Kurt Vonnegut,

--------

“Ik was echt nooit iets anders dan ik was. Een folkmuzikant die met door tranen verblinde ogen in de grijze mist staarde en liedjes bedacht die in een lichtgevende nevel zweefden.”
Bob Dylan in Kronieken, 2004,---------
“Luck is believing you’re lucky.”
Tenessee Williams, 1947
----------

"Because in the end, life is not about finding yourself.
It's about creating yourself.

Ken Wilber


“Always keep a diamond in your mind.”May you dream your new myth,
May your dance awake your sacred dream,
May you become all you were created to be.

Mary E.Loomis (Dancing the wheel of psychological dreams)
------

van de econoom

onverschrokken bij braindrain de schoonprater
springt van nest naar vogel en blijft opgetogen
in de spaghetti van glossolalie lepelen

bepaalde aspekten moeten worden meegenomen
als je niet bepaalde effekten voorkomt
maar kunnen ook blijven liggen als vorm van antwoord
zoals de schepping ook is bepaald die met de mensen in de supermarkt
al te toevallige offers heeft afgewend daar komen we onszelf tegen
in de ethiek van het economisch leven

zorgvuldig produceren en consumeren
er is een omslag ontstaan in de omgang
een kwestie van gewenning
invulling van verantwoordelijkheden meer vulsel
dat uitspruit tot vullus
toegevoegde waarde
strijkstok van strijkages


Lucebert (uit: verzamelde gedichten)