De creatieve actie bestaat uit vier fasen.

1. De identificatie van het onderwerp en zijn typische kenmerken. (See & Hear)

2. De ontsnapping door de zaken om te draaien of anderszins te veranderen. (Invent)

3. Het onderzoeken van de nieuwe aspecten van de verandering: de voordelen, de mogelijkheden,

de nieuwe gezichtspunten. (Try out)

4. Het vastleggen van de nieuwe ontdekkingen in omschreven ideeën voor aanpak. (Experience)

(See & Hear) de analyse: S..A..P..

* Zoek feiten over de situatie; hierbij neutraal blijven, niets is goed of slecht.

*Beschrijf opvallende aspecten (Economisch, Technisch, Organisatorisch, Psychologisch)*

*Zoek de paradigma’s (bijv. aannames van betrokkenen).

Probeer nu de ‘problemen’ te herformuleren in doelen/dromen.

Bijv. Onvoldoende kennis wordt : Hoe krijgen we voldoende kennis ?

Dit wordt in deelaspecten opgesplitst: Welke kennis ? Zelf of specialisten ? etc.

Invent: het genereren van ideeën (let op: geen oplossingen!)

Gebruik technieken zoals analogiën/metaforen, omkering, mindstorming, etc. om zoveel mogelijk IDEEEN te bedenken. Hoe meer ideeën hoe breder het gezichtsveld in deze divergente fase.

Als voldoende ideeën zijn gevonden (vooraf wordt aantal en tijd vastgesteld) wordt een selectie gemaakt van:

meest voor de hand liggende en meest onmogelijke. Kies paar onmogelijke ideeën en werk die uit:

TRY-OUT: (NOG STEEDS WORDT OORDEEL UITGESTELD; beschikbare tijd vooraf bepaald)

Voor de hand liggende ideeën, kunnen we altijd achter de hand houden voor als de tijd dringt.

De onmogelijke ideeën zijn interessant om te onderzoeken: WAT/HOE moet er gebeuren om ze te kunnen realiseren?

EXPERIENCE: Voor de keuze (i.c.vertaling van idee naar oplossing)

gaan we terug naar de DOELSTELLING en maken nu een keuze of combinatie van uitgewerkte ideeën.

Een goed criterium is dat het achteraf heel logisch lijkt. Goede ideeën/oplossing lijken dat eachteraf altijd.